logoDPDopravný podnik mesta Prešov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
Dopravný podnik
Aktuálne informácie Kontakt Reklamné služby Doprava na objednávku Majetok na predaj Verejné obstarávanie Zmluvy História Najčastejšie otázky Deň otvorených dverí Výročné správy, závierky, správy audítora Etický kódex Organizačný poriadok Stanovy Predstavenstvo, dozorná rada a vedenie spoločnosti Ochr. osob. údajov Vaše názory Privátna zóna
Linkové vedenie
Trasy liniek Trasy školských spojov Schéma siete Nočná doprava Bezbariérová doprava Cestovné poriadky WAP-Cestovné poriadky Vyhľadanie spojenia Ako sa dostať...
Predpisy a Tarifa
Prepravný poriadok Tarifa SMS lístok SMS - daňový doklad Predajné miesta Tlačivá a dokumenty
Vozidlá
Trolejbusy Autobusy Vystrihovačky
 
Odkazy na iné stránky Pridať medzi obľúbené
 
 
Poskytovanie príležitostnej dopravy (objednávky dopravy)

Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. poskytuje príležitostnú dopravu pre fyzické a právnické osoby v rámci siete MHD.

Príležitostná doprava sa uskutočňuje na základe objednávky.

Základné podmienky pre objednanie príležitostnej dopravy pre fyzické osoby:
osobné objednanie v sídle DPMP, a. s., v kancelárii dopravnej prevádzky formou spísania písomnej objednávky min. 14 dní pred požadovaným termínom vykonania objednávky (v prípade neodkladnej záležitosti, napr. pohreb, aj v kratšej lehote); preukázanie sa platným dokladom totožnosti.

Základné podmienky pre objednanie príležitostnej dopravy pre právnické osoby a školy:
zaslaním objednávky na predpísanom tlačive (podpísaný a opečiatkovaný sken) na adresu DPMP, a. s. pre písomné doručovanie (DPMP, a. s., Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice) alebo e-mailom na adresy dpmp@dpmp.ak a objednavky@dpmp.sk.


Tlačivo pre právnické osoby: TU!
Tlačivo pre školy: TU!

CENNÍK PRÍLEŽITOSTNEJ DOPRAVY POSKYTOVANEJ DPMP, a. s.:
Platný od 10. 7. 2017Služba Cena v € s DPH
Preprava midibusom 1,34 € / km
Preprava krátkym autobusom 1,68 € / km
Preprava kĺbovým autobusom 2,04 € / km
Stojné autobusov 1,39 € / každých začatých 15 min.

Do výkonu najazdených kilometrov sa započítavajú aj manipulačné jazdy vozidla z vozovne a do vozovne.
Čas nevyhnutný na nástup a výstup cestujúcich sa nepočíta ako čas čakania.

Spôsob platby: faktúra bude vystavená po realizácii objednávky na meno objednávateľa; úhradu faktúry je možné uskutočniť bezhotovostným prevodom, platbou poukážkou, resp. v hotovosti v pokladni DPMP, a. s.
Vaše otázky zodpovieme na tel. č.: 051 / 74 70 208, 051 / 74 70 268
Copyright © 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.