logoDPDopravný podnik mesta Prešov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
Dopravný podnik
Aktuálne informácie Kontakt Reklamné služby Doprava na objednávku Majetok na predaj Verejné obstarávanie Zmluvy História Najčastejšie otázky Deň otvorených dverí Výročné správy, závierky, správy audítora Etický kódex Organizačný poriadok Stanovy Predstavenstvo, dozorná rada a vedenie spoločnosti Ochr. osob. údajov Vaše názory Privátna zóna
Linkové vedenie
Trasy liniek Trasy školských spojov Schéma siete Nočná doprava Bezbariérová doprava Cestovné poriadky WAP-Cestovné poriadky Vyhľadanie spojenia Ako sa dostať...
Predpisy a Tarifa
Prepravný poriadok Tarifa SMS lístok SMS - daňový doklad Predajné miesta Tlačivá a dokumenty
Vozidlá
Trolejbusy Autobusy Vystrihovačky
 
Odkazy na iné stránky Pridať medzi obľúbené
 
 
Verejné obstarávanie
Názov: Výzva na predloženie ponuky _ Výmena brzdových válcov na brzdovej stolici MAHA IW4.
Dátum zverejnenia: 4.9.2017
Termín na predkladanie ponúk: 18.9.2017

Prílohy:

Doplnenie:Doplnenie č.2:Doplnenie č.3:Obstarávateľ:                       Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
 
Sídlo:
Obec:                                     Ľubotice
Ulica:                                     Bardejovská 7
PSČ:                                      080 06


IČO:                                       31718922
DIČ:                                       2020523868
IČ DPH:                                 SK2020523868
 
Kontaktná osoba:                Ing. Igor Derňar
Telefón:                                 051/7470213       
Fax:                                        051/7764225
Mobil:                                    0911/947223


Elektronická pošta: dpn@dpmp.sk
Internetová adresa: http://www.dpmp.sk
 
Adresa pre písomné doručovanie:
DPMP, a. s.
P. O. BOX 170
081 70 Prešov
 
 1. Predmet zákazky
 
Výmena brzdových valcov na brzdovej stolici  maha iw4
 
 1. Opis predmetu zákazky
 
DPMP, a.s., Ľubotice je vlastníkom brzdovej stolice MAHA IW4. Brzdové valce uvedenej stolice sú opotrebované a je potrebné valce vymeniť. Predmetom zákazky je výmena brzdových valcov na brzdovej stolici  maha iw4. Súčasťou výmeny uvedených valcov musí byť:
 
 
 
 
 
 
 
Položka Počet Cena Poznámka
MAHA valec naváraný a lakovaný s reťazovým kolesom 4    
MAHA reťaz 1“ 2    
MAHA ložisko UCP205LJ 2    
MAHA ložisko UCP212LJ 8    
MAHA ložisko UCP214LJ 2    
Demontáž a montáž – práca pri výmene brzdových valcov a skúška zariadenia      
Doprava      
SUMA      
 
Na zariadenie požadujeme záruku 6 mesiacov.
 1. Miesto dodania služby
 
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s., Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice.
 
 1. Podmienky účasti uchádzačov
 
Uchádzať je povinný predložiť výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra, ktorý ho oprávňuje danú službu poskytovať
 
 1. Objednávka
 
Víťaznému uchádzačovi bude vystavená objednávka na vykonanie požadovaných prác.
 1. Platobné podmienky
 
Platba na základe faktúry po dodaní a montáži zariadenia do existujúcej valcovej skúšobne. Platba bude uskutočnená prevodom z účtu obstarávateľa. Splatnosť faktúry 21 dní.
 1. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
 
Lehota na predkladanie ponúk do: 18.09.2017 do 15:00 hod.
Ponuky je možné doručiť:
 
 • písomne na adresu uvedenú v bode č. 1, v uzatvorenej obálke s označením „Súťaž Výmena brzdových valcov na brzdovej stolici  maha iw4“.
 • osobne do DPMP, a. s. na 1. poschodie, sekretariát riaditeľa podniku.
 
 1. Kritérium na hodnotenie ponúk
 
Najnižšia cena za ponúkanú výmenu brzdových valcov na brzdovej stolici  maha iw4.
 
 1. Ostatné podmienky
 
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a výzvu zrušiť bez udania dôvodu.
Copyright © 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.