logoDPDopravn� podnik mesta Pre�ov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
 
 
Cestovné poriadky


Cestovné poriadky platnoť od 1.12.2018:

Cestovné poriadky jednotlivých liniek:
Cestovné poriadky podľa zastávok:

Ako hľadať v cestovných poriadkoch

Vyhľadávanie medzi cestovnými poriadkami je spracované s ohľadom na čo najjednoduchšiu orientáciu cestujúceho.
Pre cestujúcich, ktorí hľadajú cestovný poriadok konkrétnej linky je určené vyhľadávanie podľa linky a smeru. Zvolením jednej z položiek ponuky sa zobrazí linkový cestovný poriadok. To znamená, že v danom smere linky sú zobrazené všetky jej odchody z východzích zastávok. Pre stanovenie odchodov z ktorejkoľvek ďalšej zastávky je potrebné k uvedeným časom odchodov pripočítať jazdný čas, ktorý je uvedený v stĺpci vľavo pri každej zo zastávok. Ako východzia zastávka je vo väčšine prípadov prvá zastávka v zozname zastávok linky, no časť spojov začína svoju trasu aj na niektorej z nácestných zastávok. Iné spoje môžu byť na niektorej nácestnej zastávke ukončené. Je teda dôležité pozorne sledovať vysvetlivky k poznámkam pri jednotlivých odchodoch. Vľavo od časov odchodov sa nachádza zoznam zastávok linky. Kliknutím na niektorú zo zastávok sa zobrazí zastávkový cestovný poriadok platný pre zastávku, ktorá bola zvolená. K uvedeným odchodom už nie je potrebné pripočítavať žiaden jazdný čas.
Hľadanie cestovného poriadku podľa zastávky umožní nájsť rýchlo cestovný poriadok z konkrétnej zastávky v ponuke. Výberom zastávky sa zobrazí zoznam liniek, ktoré na zastávke v rôznych smeroch zastavujú. Po zvolení žiadanej linky sa zobrazí jej cestovný poriadok z príslušnej zastávky.
Vo všetkých druhoch cestovnéch poriadkov sú informácie o časoch odchodov zobrazené v stĺpcoch podľa typu prevádzkového dňa, ktorým môže byť pracovný deň (pondelok - piatok), sobota alebo nedeľa a sviatok (dni pracovného voľna - štátom uznané sviatky). V čase letných a školských prázdnin, počas vianočných a novoročných sviatkov je zavedená odlišná organizácia dopravy podľa špeciálne upravených cestovných poriadkov.


Tlač cestovných poriadkov
Každý cestovný poriadok zobrazený na tejto stránke je možné rýchlo a jednoducho vytlačiť. Pod vyhľadaným cestovným poriadkom stačí kliknúť na odkaz "Tlačiť".
V režime zastávkových cestovných poriadkov je možné tlačiť aj viacero liniek na jednu stranu. Stačí si vybrať v zozname zastávok a následne označiť žiadané linky a smery, maximálne však šesť na jednu stranu. Tlačidlom "Zobraziť pre tlač" sa zobrazí náhľad, kde kliknutím na "Vytlačiť" sa spustí tlač cestovného poriadku.


Predaj linkových cestovných poriadkov
V predajni cestovných lístkov na Weberovej ul. Vám ponúkame možnosť zakúpiť si tieto cestovné poriadky:
  • linkový cestovný poriadok v knižnom vydaní - obsahuje cestovný poriadok všetkých prevádzkovaných liniek (pre každý smer linky sú uvedené odchody z východzej zastávky a jazdný časy k ostatným zastávkam).
    Cena jedného výtlačku je 0,35 €.
  • linkový cestovný poriadok vybranej linky v obidvoch smeroch.
    Cena jedného výtlačku je 0,05 €.
  • zastávkový cestovný poriadok z vybranej zastávky a smeru.
    Cena jedného výtlačku je 0,05 €.Cestovné poriadky jednotlivých liniek na stiahnutie vo formáte PDF:
  1   |    2   |    4   |    5   |    7   |    8   |    10   |    11   |    12   |    13   |    14   |    15   |    17   |    18   |    19   |    20   |    21   |    22   |    24   |    27   |    28   |    29   |    30   |    32   |    32A   |    33   |    34   |    35   |    36   |    37   |    38   |    39   |    41   |    42   |    43   |    44   |    45   |    46   |    N1   |    N2   |    N3   | 

Copyright � 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.