logoDPDopravn� podnik mesta Pre�ov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
 
 
Deň otvorených dverí 2014 - Poďakovanie
Vážení cestujúci, priaznivci MHD,

dovoľte nám, aby sme sa Vám touto cestou poďakovali za to, že ste prijali naše pozvanie a posledný májový deň prišli na Deň otvorených dverí Dopravného podniku mesta Prešov, a.s.

Spoločne s Vami všetkými sa nám podarilo prežiť príjemné, aj keď trošku chladnejšie veterné dopoludnie, plné zážitkov, dojmov a nových poznatkov. Podľa našich odhadov dopravný podnik navštívilo okolo 700 návštevníkov, z ktorých väčšina boli deti. Organizáciu dňa otvorených dverí zabezpečovalo 35 zamestnancov DPMP, a.s. a 5 dobrovoľníkov.

Najväčším ťahákom bol prejazd vozidla cez umývarku, čo si niektoré deti vyskúšali viackrát. Zaujímavosťou boli staré automaty, v ktorých si deti kupovali cestovné lístky ešte za slovenské koruny. Potom si ich označili v klasických dierkovačoch. Pre väčšinu detí to bolo niečo, čo videli prvý krát. Mnohí si vyskúšali minikvíz o cestovaní mestskou hromadnou dopravou, správaní sa v autobusov a trolejbusoch, cestovných lístkoch a pod. Aj stánok s tvorivými balónmi a kreslením prilákal mnohých z Vás. Kresbičky detí sú na našej internetovej stránke a tešíme sa, že takto vyjadrili svoj pohľad na MHD. Našim zamestnancom tu pomáhali aj dobrovoľníci z radov rodinných príslušníkov zamestnancov, ktorí deťom z balónov vyrábali zaujímavé tvary ako zvieratká, kvetinky, srdiečka a pod. Určite sa páčilo aj vozenie v Tatre, traktore, či v servisnej dodávke. Sprístupnené boli všetky typy autobusov a trolejbusov, ktorými Vás denno-denne vozíme po Prešove. Mnohí si skúsili, ako sa sedí za „veľkým“ volantom a videli všetko, čo sa nachádza v kabínke vodiča.

Starších prilákala prehliadka autobusových dielní, kde mali možnosť vidieť autobus umiestnený na zdvihákoch a pozrieť si jeho spodok - podvozok. Mohli vidieť rozobratý motor, ktorý je srdcom autobusu. V montážnom kanáli mohli zažiť pocit opravára, ktorý opravuje vozidlo zospodu. Obhliadka pracovísk olejového hospodárstva, klampiarskej dielne, diagnostiky a nastavovania vozidiel boli tiež k dispozícii.

Servisné vozidlo na údržbu trolejového vedenie, tzv. „VEŽKA“ a ukážky častí trolejového vedenia priblížili trolejové dráhy, ktoré sú súčasťou MHD v Prešove.

Neustále obsadené bolo aj detské dopravné ihrisko, kde si deti pod vedením tety policajtky zajazdili na kolobežkách a bicykloch. Dozvedeli zaujímavé informácie o bezpečnosti cestnej premávky a čo to aj o práci našich policajtov. Tí deťom predviedli policajný maják a sirénu, ako aj ďalšie zaujímavosti.

Po obhliadke sa všetci mohli občerstviť minerálkou a chutnou pizzou, prípadne drobnými sladkosťami. Každý si odniesol domov na pamiatku nejaký ten malý darček alebo knihu o MHD v Prešove a dopravnom podniku.

Tento Deň otvorených dverí považujeme za prvý ročník pri príležitosti MDD a veríme, že sa nám podarí zorganizovať podobné podujatie aj v budúcom roku. Už v priebehu akcie sa objavovali pozitívne reakcie z Vašich radov. Teší nás, že sme Vám mohli priblížiť prácu vodičov MHD, prácu v dielni, pri automatoch, na úseku prepravnej kontroly, dopravnej prevádzky a administratívy.

Dovoľte nám ešte raz sa Vám poďakovať za Vašu návštevu a zaželať Vám všetkým veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov a príjemné cestovanie MHD v Prešove.Zamestnanci Dopravného podniku mesta Prešov, a.s

Copyright � 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.