logoDPDopravn� podnik mesta Pre�ov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
 
 
Deň otvorených dverí 2015 - Poďakovanie
Vážení cestujúci, priaznivci MHD,

dovoľte nám, aby sme sa Vám touto cestou poďakovali za to, že ste prijali naše pozvanie a aj tento rok ste navštívili Deň otvorených dverí Dopravného podniku mesta Prešov, a.s.

Tento rok nám počasie prialo bol krásny letný slnečný deň. Podľa našich odhadov dopravný podnik navštívilo okolo 1000 návštevníkov. Organizáciu dňa otvorených dverí zabezpečovalo 60 zamestnancov DPMP, a.s. a niekoľko dobrovoľníkov. Návštevníkov v areáli vítali aj naši dvaja maskoti – Starý a nový cestovný lístok.

Významným momentom tohto dňa bolo uvedenie troch nových vozidiel značky SOLARIS URBINO do prevádzky. Ich slávnostného prijatia do vozového parku sa zúčastnila pani primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová, ďalej konateľ spol. Solaris Slovakia , s.r.o. Ing. Ľubomír Melichar, výkonný riaditeľ DPMP, a.s. Ing. Peter Janus a tiež aj členovia predstavenstva a dozornej rady DPMP, a.s. a niektorí poslanci mestského zastupiteľstva v Prešove. Po slávnostnom akte sa uskutočnila prvá jazda novými autobusmi.

DOD bol tento krát obohatený aj kultúrnym programom – vystúpením mažoretiek Diridoky z PKO v Prešove, niekoľko svojich piesní nám zaspieval Martin Husovský, na ľudovú nôtu sa predstavili Ľešňikove dzifčata z Podhradíka a zamestnanci dopravného podniku predstavili svoj folklórny súbor „Prešofske mapkare“. Necháýbala Tombola so zaujímavými cenami, do ktorej boli zaradené všetci detskí návštevníci. Noa do tanca nám zahrala country skupina zo Solivaru The Fathers.

V celom areáli dopravného podniku si návštevníci mohli vyskúšať zaujímavé atrakcie - zopakovali sme si prejazd vozidla cez umývarku, staré automaty, v ktorých si deti kupovali cestovné lístky za slovenské koruny a si ich označili v klasických dierkovačoch, minikvíz o cestovaní mestskou hromadnou dopravou, správaní sa v autobusov a trolejbusoch, cestovných lístkoch a pod., vozenie v Tatre, traktore, či v servisnej dodávke. Neustále rušno bolo aj pri stánku s tvorivými balónmi a kreslením. Sprístupnené boli všetky typy autobusov a trolejbusov, ktorými Vás denno-denne vozíme po Prešove. Mnohí si skúsili, ako sa sedí za „veľkým“ volantom a videli všetko, čo sa nachádza v kabínke vodiča.

V tomto roku si vďaka našim kolegom a dopraváckym nadšencom návštevníci mohli prezrieť aj autobus typu RTO, ŠL, policajný gazík či motorky.

Naši kolegovia z oddelenia elektronických zariadení zmajstrovali elektronický panel s ukážkami púalubných počítačov, označovačov cestovných lístkov, vonkajších aj vnútorných elektronických tabúľ, ktoré sa v dopravnom podniku používajú. Všetky zariadenia boli funkčné a návštevních si mohli vyskúšať ich obládanie.

Opätovne lákala aj prehliadka autobusových dielní, kde bola možnosť vidieť autobus umiestnený na zdvihákoch a pozrieť si jeho spodok – podvozok, rozobratý motor, ktorý je srdcom autobusu. V montážnom kanáli bolo možné zažiť pocit opravára, ktorý opravuje vozidlo zospodu.

Servisné vozidlo na údržbu trolejového vedenie, tzv. „VEŽKA“ a ukážky častí trolejového vedenia priblížili trolejové dráhy, ktoré sú súčasťou MHD v Prešove.

Detské dopravné ihrisko, ktoré nám zapožičal policajný zbor SR praskalo vo švíkoch. Deti tu jazdili na kolobežkách a bicykloch, učili sa spoznávať dopravné značky. A v blízkosti „operovali“ zdravotníci zo Slovenského červeného kríža, ktorí nás učili poskytovať prvú pomoc a prezradili nám veľa zaujímavých informácií.

Po obhliadke sa všetci mohli občerstviť minerálkou a chutnou pizzou, prípadne drobnými sladkosťami. Každý si odniesol domov na pamiatku nejaký ten malý darček alebo knihu o MHD v Prešove a dopravnom podniku.

Tretí ročník Dňa otvorených dverí uskutočnený pri príležitosti MDD sa vydaril a aj v nasledujúcich rokoch sa chystáme pokračovať v tomto podujatí. Už v priebehu akcie sa objavovali pozitívne reakcie z Vašich radov. Teší nás, že sme Vám mohli priblížiť prácu vodičov MHD, prácu v dielni, pri automatoch, na úseku prepravnej kontroly, dopravnej prevádzky a administratívy.

Deň otvorených dverí by sme nemohli uskutočniť bez našich priaznivcov a sponzorov. Aj tým touto cestou patrí naše srdečné poďakovanie. Veríme, že v budúcnosti budeme s nimi naďalej úspešne spolupracovať.

Dovoľte nám ešte raz sa Vám poďakovať za Vašu návštevu a zaželať Vám všetkým veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov a príjemné cestovanie MHD v Prešove.


Zamestnanci Dopravného podniku mesta Prešov, a.s.

V skratke o nových autobusoch SOLARIS URBINO

Ide o 2 ks dvojnápravových, trojdverových autobusov SOLARIS URBINO 12 a jeden kĺbový trojnápravový autobus SOLARIS URBINO 18 zo štyrmi dvojkrídlovými dverami. Sú to moderné nízkopodlažné autobusy vybavené modernými motormi, spĺňajúcimi emisnú normu EURO 6, vysoko šetrnými k životnému prostrediu. Tepelnú pohodu pre vodiča i cestujúcich zabezpečuje klimatizácia aj účinný systém vetrania a kúrenia. Pre zvýšenie bezpečnosti sú autobusy vybavené vnútorným i vonkajším kamerovým systémom a informačným systémom najnovšej generácie vrátane označovačov cestovných lístkov a čítačiek čipových kariet. Každý z autobusov je vybavený palubným počítačom SRG 6000. Ten získava informácie o prevádzke vozidla (otáčky motora, tlak oleja, množstvo paliva, teplota motora ...), prostredníctvom GPS určí polohu vozidla a je schopný zhromaždiť informácie potrebné pre vyhodnotenie výkonu vodiča, servisného pracovníka až po následné vyčíslenie mzdy. Momentálne sa realizuje v DPMP projekt, v rámci ktorého všetky vozidlá MHD budú vybavené palubným počítačom SRG 6000 a prostredníctvom komunikačného modulu a dátovej karty budú on-line prenášané všetky dáta na dispečerské pracovisko. Dispečer bude mať tak k dispozícii údaje o polohe každého vozidla, technických parametroch jeho motora, dopravnej a bezpečnostnej situácii v meste. Bude vedieť v ľubovoľnom čase presmerovať vozidlo pri dopravnej zápche, nehode, prípadne poruche vozidla. Postupné nahradzovanie opotrebovaných vozidiel novými, modernými a dokončenie projektu on-line prepojenia vozidiel MHD s dispečingom, prinesie významné skvalitnenie hromadnej dopravy v meste Prešov.Deň otvorených dverí 2014

Copyright � 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.