logoDPDopravn� podnik mesta Pre�ov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
 
 
Aktuality
13.2.2013 OZNAM pre držiteľov zlatej, diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily

         Na základe Dodatku č. 2 k Cenovému výmeru č. 11/2012 na určenie maximálnych cien cestovného a prepravného a tarifných podmienok, vydaného Mestom Prešov, vznikol nárok na prepravu za osobitne zľavnené cestovné v I. tarifnom pásme pre 

- občanov Slovenskej republiky, 
- cudzincov s udeleným „povolením k pobytu“, 
ak majú trvalý pobyt v meste Prešov a ak sú dobrovoľní darcovia krvi a sú držiteľmi zlatej alebo diamantovej Janského plakety alebo Kňazovického medaily a v predchádzajúcich troch kalendárnych rokoch minimálne raz dobrovoľne darovali krv. 

     Osobitne zľavnené cestovné predplatné lístky sa načítavajú do čipovej karty a sú v hodnote: 
 • za 1,00 € s jednomesačnou časovou platnosťou, 
 • za 3,00 € s trojmesačnou časovou platnosťou, 
 • za 12,00 € s ročnou časovou platnosťou. 

 • K ich zakúpeniu je potrebné doniesť Potvrdenie Slovenského červeného kríža – Územného spolku Prešov o nároku na uplatnenie tejto zľavy a k nahliadnutiu Preukaz darcu krvi, udelenú plaketu a občiansky preukaz. 


   V Ľuboticiach 12.2.2013
   
  DPMP, a. s.

  Copyright � 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.