logoDPDopravn� podnik mesta Pre�ov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
 
 
Prevádzka denných a nočných liniek
Na území mesta Prešov Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. zabezpečuje prevádzku MHD 24 hodín denne.

Denná doprava

Denná prevádzka je zabezpečená v rôznych prevádzkových dňoch v tomto čase:

 • v pracovných dňoch v čase od 5.00 do 22.30 h
 • v soboty v čase od od 6.00 do 22.30 h
 • v nedele a sviatky v čase od 7.00 do 22.30 h

Časy začiatku a ukončenia dennej prevádzky sú orientačné.

Posledné denné spoje

Väčšina mestských častí a mestskou dopravou obsluhovaných obcí má posledné denné spojenie v pracovných dňoch z centra mesta o 22.20h. V tomto čase sa zabezpečuje tzv. večerná výprava vozidiel, kedy sa vozidlá posledných spojov spoločne stretávajú na zastávke Na Hlavnej, resp. Železničná stanica, kde je možné medzi nimi prestúpiť. Sú to spoje do týchto oblasti:

Zo zastávky Na Hlavnej:
 • - linka č. 1, smer Šebastová
 • - linka č. 4, smer Sídlisko III
 • - linka č. 15, smer Sídlisko II, Za Kalváriou
 • - linka č. 18, smer Bzenov (odchod až o 22.30h)
 • - linka č. 20, smer Ľubotice a Fintice
 • - linka č. 21, smer Rúrky a Malý Šariš
 • - linka č. 22, smer Šidlovec
 • - linka č. 45, smer Veľký Šariš a Kanaš
Zo zastávky Železničná stanica:
 • - linka č. 4, smer Pod Šalgovíkom
 • - linka č. 14, smer Záborské
 • - linka č. 39, smer Šváby
 • - linka č. 46, smer Solivarská, Teriakovce, Ruská Nová Ves
Pre ostatné oblasti sa končí denná prevádzka skôr. V sobotu, nedeľu a sviatok je zavedená večerná výprava vozidiel len v obmedzenom rozsahu pre Šebastovú, Sídlisko III, Sídlisko Sekčov, Šidlovec, Veľký Šariš, Šváby a Solivar. Väčšina liniek končí premávku postupne medzi 20.00 až 22.00h

Nočná doprava

V nočných hodinách (čas mimo dennej prevádzky) je premávka zabezpečená tromi linkami na týchto trasách:
 • Linka č. N1: Sídlisko III - Obrancov mieru - 17. novembra - Žel. stanica - Šváby - Solivar a späť
 • Linka č. N2: Pod Šalgovíkom - Žel. stanica - Hlavná - Sabinovská - Sídlisko III - Hlavná - Žel. stanica - Pod Šalgovíkom
 • Linka č. N3: Šebastová - Duklianska - Hlavná - Žel. stanica - Sibírska a späť

Všetky tri linky premávajú po celú noc až do začiatku dennej prevádzku v cca 60 minútovom intervale s vynechaním jedného spoja.
Na zastávke Železničná stanica je garantovaná možnosť prestupu na rovnakom nástupisku medzi vozidlami liniek N1 a N3.


V čase od 23.00 do 5.00h sú zavedené pre nočnú dopravu nasledujúce ustanovenia:
 • tarifa na nočných spojoch je rovnaká ako počas dňa, vrátane zliav.
 • predplatné časové cestovné lístky platia v plnom rozsahu
Copyright � 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.