logoDPDopravn� podnik mesta Pre�ov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
 
 
Verejné obstarávanie
Názov: Výzva na predkladanie ponúk_Košele pre vodičov.
Dátum zverejnenia: 9.7.2018
Termín na predkladanie ponúk: 13.7.2018

Prlohy:

Doplnenie:Doplnenie č.2:Doplnenie č.3:1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Dopravný podnik mesta Prešov,  akciová spoločnosť
S í d l o
Obec (mesto):
Ľubotice      PSČ: 080 06
Ulica: Bardejovská              Číslo: 7
IČO: 31718922
DIČ: 2020523868
IČ DPH: SK2020523868
Kontaktná osoba: Ján Ňachaj
Telefón: 7470205        Fax: 051 7764225
Elektronická pošta: mailto:mtz@dpmp.sk
Internetová adresa: http://www.dpmp.sk
Adresa pre písomné doručovanie:
DPMP, a. s.
P. O. BOX 170
081 70 Prešov
 
2. Predmet zákazky
Zákazka na dodanie tovaru : Košele pre vodičov MHD
 
3. Opis predmetu zákazky
 
Košeľa pánska dlhý rukáv pre vodičov MHD , mat. 80% bavlna, 20 % polyester , farba svetlomodrá kombinovaná tmavomodrou – golier, vrecko, manžety rukávov
gombíky tmavomodré, vyšité logo na vrecku žltej farby s textom :  „DP Prešov“  - 5 cm široké a 1 cm vysoké
  • predpokladané množstvo  -  cca 190 ks ročne
 
Košeľa pánska krátky rukáv pre vodičov MHD , mat. 80% bavlna, 20 % polyester , farba svetlomodrá kombinovaná tmavomodrou – golier, vrecko, manžety rukávov
gombíky tmavomodré, vyšité logo na vrecku žltej farby s textom :  „DP Prešov“  - 5 cm široké a 1 cm vysoké
  • predpokladané množstvo  -  cca 190 ks ročne
  • z uvedeného množstva je potrebné dodať  - dámska košeľa dlhý rukáv + krátky rukáv  - po cca 6 ks
  • v prípade potreby pre atypické postavy dodať košele na mieru
  • na vyžiadanie dodať vzorky
  • jednotlivé dodávky košiel budú realizované na základe písomných čiastkových objednávok
  • termín dodania  -  max. do 6 týždňov od objednania tovaru
Žiadame dodať originál certifikát OEKO-Tex Štandard 100 pre predmet zákazky, vyrobený iba zo zdravotne vyhovujúcich materiálov.
 
4. Miesto dodania tovaru
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. , Bardejovská 7 , 080 06 Ľubotice
 
5. Zmluva, trvanie zmluvy alebo lehota pre dodanie tovaru
Na základe  jednotlivých objednávok  po vyhodnotení súťažných ponúk do vyčerpania fin. limitu
 
6. Hlavné podmienky financovania
Platba na základe faktúry po dodaní tovaru. Platba bude uskutočňovaná z účtu obstarávateľa.
Splatnosť faktúry  21 dní odo dňa vystavenia.
 
7. Podmienky účasti uchádzačov
Uchádzač doloží :
Kópia platného dokladu o oprávnení podnikať
 
8. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predloženie súťažných podkladov : do 13.07.2018 do 12,00  hod.
Ponuky je možné doručiť písomne na adresu pre písomné doručovanie uvedenú v bode č. 1, elektronicky na adresu mtz@dpmp.sk alebo osobne v  DPMP, a. s. na prízemie, kancelária č.18, kontaktná osoba Ján Ňachaj.
 
9. Kritérium na hodnotenie ponúk
Celková najnižšia cena za predmet zákazky vrátane dopravy.
 
10. Osobitné podmienky
 
Obstarávateľ si vyžaduje právo neprijať žiadnu z ponúk a súťaž zrušiť.
Copyright � 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.