logoDPDopravn� podnik mesta Pre�ov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
 
 
Predstavenstvo, dozorná rada a vedenie spoločnosti

Predstavenstvo:

Predseda predstavenstva:
- Ing. Peter Janus
Členovia predstavenstva:
- PhDr. Marcela Antolová
- Ing. Juraj Hudáč
- MUDr. Peter Cvengroš
- Ing. Marta Kollárová, PhD


Dozorná rada:

Predseda dozornej rady:
- Mgr. Stanislav Ferenc
Členovia dozornej rady:
- Ing. Renáta Fedorčíková
- PhDr, Martin Ďurišin, PhD
- PhDr. Rudolf Dupkala, PhD
- Milan Gáll
- Marko Bednár


Vedenie spoločnosti:

Výkonný riaditeľ:
- Ing. Peter Janus
Ekonomicko – obchodná námestníčka:
- Ing. Jana Vrbovská
Vedúca dopravnej prevádzky:
- Ing. Adriana Compeľová
Vedúci prevádzky pevných trakčných zariadení a údržby trolejbusov:
- Ing. Igor Ivanko
Vedúci technickej prevádzky:
- Ing. Igor Derňár
Copyright � 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.